Encyklopedie antisemitismu

Encyklopedie projektu Výchova k respektu a toleranci se zaměřuje na tematiku projevů antisemitismu, anticiganismu apod. v současné společnosti s ohledem na jejich historické kořeny. Publikované texty, které vychází z dat shromážděných v Databázi antisemitských článků, obsahují stručné informace o jednotlivých fenoménech, nejsou vyčerpávající a nepřináší univerzální pravdy. Chápeme je jako příspěvek k širší diskusi o důležitých a závažných tématech, kterými verbální projevy předsudků a nenávisti podle nás jsou. 

 

OBSAH

1. Antijudaismus

2. Moderní antisemitismus

3. Konspirační teorie

4. Popírání holocaustu

    A. Svoboda projevu vs. popírání holocaustu - právní analýza

5. Nový antisemitismus a jeho definice

    A. BDS

6. Křišťálová noc a právní úprava zákazu demonstrací - právní analýza

 

 

 

Dokumenty:

Pracovní definice antisemitismu IHRA 2016

Pracovní definice popírání holocaustu a jeho zkreslování IHRA 2013