Pracovní definice popírání holocaustu a jeho zkreslování Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu

 

 

Toronto, 10. října 2013

 

 

Definicí vyjadřujeme, že si uvědomujeme nutnost čelit a odsuzovat popírání holocaustu a jeho zkreslování v národním i mezinárodním měřítku a zároveň podpořit jeho zkoumání na globální úrovni. IHRA přijímá následující právně nezávaznou definici jako nástroj ke své práci:

Popírání holocaustu je projevem a propagandou, která popírá historickou realitu a rozsah vyhlazování Židů nacisty a jejich spojenci během druhé světové války známou pod názvem holocaust nebo šoa. Popírání holocaustu odkazuje k jakékoli myšlence, že holocaust - šoa se ve skutečnosti nestal.
Popírání holocaustu může zahrnovat veřejné popírání nebo zpochybňování základních mechanismů likvidace (jako například plynové komory, hromadné vraždy, vyhlazování hladem a mučení) nebo mezinárodní rozměr genocidy Židů.
Popírání holocaustu je projevem antisemitismu. Pokus popřít genocidu Židů je snahou zprostit viny a zodpovědnosti za genocidu Židů nacionální socialismus a antisemitismus. Formy popírání holocaustu zahrnují obviňování Židů z vymyšlení nebo vytvoření holocaustu – šoa kvůli politickému nebo finančnímu prospěchu stejně jako obvinění, že holocaust – šoa bylo výsledkem světového židovského spiknutí. I v tomto případě je cílem obvinit Židy a znovu legitimovat antisemitismus.

Cíle popírání holocaustu jsou často rehabilitovat otevřený antisemitismus a propagaci politických ideologií, které vedou k přípravě podmínek pro opakování procesů, které popírají.

Zkreslení holocaustu odkazuje, mimo jiné, k:
 

  • mezinárodnímu úsilí omluvit nebo minimalizovat dopad holocaustu nebo jeho základních prvků, včetně kolaborantů a spojenců nacistického Německa
  • nepřípustnému snižování počtů obětí holocaustu v rozporu se spolehlivými zdroji
  • pokusům obvinit Židy ze zavinění vlastní genocidy
  • prohlášením, která se snaží ukázat holocaustu jako pozitivní historickou událost. Tato prohlášení nejsou popíráním holocaustu, ale jsou s ním úzce spjata svou radikální formou antisemitismu. Mohou vést k domnění, že nevedl dostatečně ke svému cíli „konečného řešení židovské otázky“.
  • pokusům snížit a zpochybnit zodpovědnost nacistického Německa za vymyšlení a provoz koncentračních a vyhlazovacích táborů obviněním jiných států a národů.Pracovní překlad anglického originálu do češtiny, pořízen 21. 6. 2016.

Originální znění definice je dostupné na stránkách IHRA -  Working Definition of Holocaust Denial and Distortion

 

Definici přijala IHRA na svém plenárním zasedání konaném v kanadském Torontu 10. října 2013. Členy aliance je v 31 států včetně České republiky, dalších deset států má v současné době statut pozorovatele a spolupracuje se sedmi mezinárodními organizacemi.
Definici vypracoval Výbor pro antisemitismus a popírání holocaustu.
 

 

ZPĚT NA OBSAH