Institut Terezínské iniciativy

 

obecně prospěšná společnost

Zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 73                   
 

Jáchymova 63/3

110 00 Praha 1

2. patro - napravo u výtahu

 

Telefon:  +420 222 317 013

E-mail: institute@terezinstudies.cz

www.terezinstudies.cz

IČO: 25721542

 

Facebook: www.facebook.com/JachymkaITI/