Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti


Cíl projektu

Cílem projektu je umožnit a zprostředkovat propojování a vzájemné poznávání majoritní a minoritních částí společnosti, poskytnout pedagogům i žákům netradiční přístupy v mediální výchově včetně metodiky, jak účinně zasahovat proti šíření nenávisti po internetu, vychovávat k otevřenosti ve vzdělávání k toleranci vůči minoritám, podpořit respekt k jinakosti a otevřené a kritické myšlení jako schopnost zpracovávat velké množství informací, kterými jsou dospělí i žáci zahrnováni. Na základě užití historických paralel přispívat k lepšímu porozumění současnosti.

 

Dobra trvání projektu:

1. srpna 2014 - 31. července 2016 (prodlouženo)


K dosažení těchto cílů budeme:
1. vytvářet nové internetové stránky zaměřené na projevy antisemitimu a rasismu v historii a zejména současnosti s využitím dat v databázi sprojevů antisemitismu, kterou provozujeme a doplňujeme

2. realizovat dvoudenní semináře pro učitele a interaktivní programy pro žáky ZŠ a SŠ, včetně žáků ze škol s vysokým procentem romských žáků nebo žáků židovské základní školy a gymnázia v Praze

Cílové skupiny

příslušníci romské menšiny a židovské menšiny v ČR
žáci a studenti ze škol v ČR, celkem 340 podpořených
učitelé ze škol v ČR, 2. a 3: stupeň; celkem 80 podpořených
široká i odborná veřejnost ČR

 

Klíčové aktivity:

monitoring antisemitismu:
vkládání dat do databáze, rozvoj databáze; vytvoření podkladů pro výzkum
vytvoření odborných textů a metodik:
práce didaktiků a historiků pomůže učitelům pracovat s předsudky a stereotypy; vytvoření podkladů pro další výzkum
semináře pro pedagogy ZŠ a SŠ:
podpora respektu k jinakosti a otevřeného a kritického myšlení, techniky práce s vlastními předsudky a stereotypy
semináře a interaktivní programy pro žáky ZŠ a SŠ:
zaměřené na práci s předsudky, poznávání historie a současnosti židovské a romské menšiny na území ČR
připomínková a osvětová akce Jom ha-šoa:
propagace demokratických hodnot a ochrany lidských práv; nově připravené a distribuované informační materiály pro veřejnost a cílové skupiny

budování kapacity organizace:

administrativní a fundraisingové pozice

 

Informace o akcích, uspořádaných v rámci projektu:

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - červenec 2016

Dílna Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci, procházka po Stolpersteinech - červen 2016

Jom ha-šoa 2016 - květen 2016

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - duben 2016

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - listopad 2015

Druhý mezinárodní workshop - Výchova k respektu a toleranci - listopad 2015

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - říjen 2015

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - září 2015

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - srpen 2015

Beseda o Terezíně - workshop pro žáky v Brně - červen 2015

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - červen 2015

Jáchymka a Užhorod - návazný program pro žáky ze tří škol - květen 2015

Jom ha-šoa 2015 a dva vzdělávací programy pro žáky ZŠ v Kutné Hoře - duben 2015

První mezinárodní workshop - Výchova k respektu a toleranci - listopad 2014