Výchova k respektu a toleranci

Tváří v tvář historii

Moderní vzdělávací kurz pro žáky a studenty pražských škol


Vzdělávací metody a strategie Facing History and Ourselves – Tváří v tvář historii, Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking), kooperativní učení, práce s videoklipy a diskusní metody

 

pruh žáci


Co jsou to předsudky a jak je můžeme rozpoznat? Co je to identita a jak nás formuje? Jaké výhody a nevýhody s sebou nese život v demokratické společnosti a naopak ve společnosti řízené autoritářsky? Která lidská práva máme a k čemu nám jsou? Kam vedlo porušování lidských a občanských práv určitých skupin obyvatel ve 20. století? Jak na to vzpomínají pamětníci? Jaké je mé místo ve společnosti a jak mohu přispět ke změnám k lepšímu?

Odpovědi na tyto otázky hledá ojedinělý kurz v rozsahu 30 vyučovacích hodin rozložený do 5 bloků (úvodní 3 hodinový blok, jeden 5 hodinový blok, dva 6 hodinové bloky a celodenní exkurze). Jednotlivé bloky jsou rozloženy po dohodě z vyučujícím do 10 měsíců školního roku. Součástí programu je i setkání s pamětníkem holocaustu.

 

Tři bloky kurzu proběhnou přímo u vás ve škole, jeden v bývalé židovské škole v Jáchymce a naváže celodenní exkurze v terénu na „místa paměti“ (například Terezín, Lety u Písku nebo Liberecko).

 

Kurz je veden moderními přístupy konstruktivistické pedagogiky a odpovědi na jednotlivé otázky si účastníci hledají sami.

Na programu spolupracuje moderátor a novinář Richard Samko.

Kurz v hodnotě 80 000,- Kč nabízíme bezplatně pražským školám, které do stejnojmenného kurzu pro pedagogy přihlásí nejméně 5 učitelů.

Semináře vedou zkušené lektorky Institutu Terezínské iniciativy.

LEKTORKY
Kurz připravily Marie Smutná a Tereza Štěpková ve spolupráci s Danou Gabaľovou. Všechny mají bohaté zkušenosti s vedením seminářů pro učitele i pro žáky.

 

marie smutná

Marie Smutná

dana gabalova

Dana Gabaľová

        

 

  • „Paní lektorka je velmi chytrá a milá. Hodně nás toho naučila. Velmi si vážím toho, že přijela.“

 

  • „Během programu jsme si uvědomila, že se historie může opakovat a že je třeba předvídat a nemyslet si, že se to nemůže stát znovu.“


Program je vhodný pro žáky 8. – 9. ročníku základní školy a pro studenty 1. – 3. ročníku střední školy.

 

O programu:

Střední odborná škola na Jarově

První exkurze do Let u Písku

 

 

Sledujte nás i na sociálních stítích: #vychovakrespektu

 

Informace ke stažení (pdf)

 

logo_iti_bez textuaisis
 

 

Kontakt:
Marie Smutná (Institut Terezínské iniciativy), lektorka programu pro žáky
e-mail: marie.smutna@terezinstudies.cz,  mobil: 608 611 787

 

 

 

Projekt Výchova k respektu a toleranci je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

 

Logolink OP PPR