dana gabalova

 

Vystudovala Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, Fakultu architektury, obor urbanismus. Pedagogiku studovala na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU.

Jednatelka a koordinátorka vzdělávacích programů Asi-milovaní, z. s. Lektorka programů k moderní historii, demokracii a extremismu. Vedla projekty „Asi-milovaní?“, „Hrozby extremismu – příležitosti demokracie“ a „Meze svobody“. V letech 2010–2013 byla koordinátorkou vzdělávacích aktivit projektu Stopy totality o. s. Zapomenutí. Pracovala jako lektorka a koordinátorka vzdělávacích programů pro Židovské muzeum v Praze. Podílela se na vzniku publikací a výstav jako editor a/nebo kurátor „ Demokracie versus extremismus“, „Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu“ a „Neztratit víru v člověka… – Protektorát očima židovských dětí“, „Stopy totality“, „Zmizelí sousedé.“ Z Institutem Terezínské iniciativy spolupracovala na výstavě Jáchymka.