Mezinárodní workshop Výchova k respektu a toleranci, 10. a 11. listopadu 2015

Lze využít znalostí o holocaustu ve vzdělávání a výchově k respektu a toleranci? Jak propojovat historii se současností a nesrovnávat? A jaký je význam občanského vzdělávání?
Pojďte se společně s námi seznámit s novými přístupy ke vzdělávání o holocaustu a občanskému vzdělávání a otevřeně debatovat o jeho významu pro kultivaci diskuse v současné společnosti a pro výchovu k respektu a toleranci. Zajímají nás Vaše názory, zkušenosti a návrhy na možnosti řešení současné situace. Přihlašte se na další mezinárodní seminář Výchova k respektu a toleranci, který se koná v úterý 10. a středu 11. listopadu 2015 v Jáchymce.
 

 

PROGRAM

 
Úterý 10. 11. 2015  
Dopolední blok 
  10.00 – 13.00
Úvodní slovo
Tereza Vávrová: Občanské vzdělávání
Odpolední blok
  14.00 – 16.00   
Ines Brachmann:  Who is responsible for the death of Edith Winkler? 
Středa 11. 11. 2015  
Dopolední blok  
10.00 – 13.00
Reflexe předchozího dne
 Michael George:  Tolerance – from theory to reality in the classroom
Odpolední blok
14.00 – 16.00
František Kostlán:  Mediální obraz Romů a uprchlíků
 Závěrečná reflexe a diskuseBloky zahraničních řečníků budou v angličtině.


Program moderují: Marie Zahradníková a Tereza Štěpková

Informace o prvním semináři – listopad 2014

 

Pozvánka a program ke stažení (PDF)

 Přednášející a anotace příspěvků:


Ines Brachmann
je absolventkou Pedagogische Hochschule v Horním Rakousku a spolupracuje s organizací erinnern.at, která se zabývá vzděláváním o holocaustu a nacionálním socialismu s ohledem na jejich význam pro současnost.  Na semináři představí nově připravovaný vzdělávací program „Who is responsible for the death of Edith Winkler?“,ale také celkový přístup erinnern.at ke vzdělávání. 
ANOTACE PŘÍSPĚVKU
The aim of the materials and the workshop is to question myths and common opinions about people during the Holocaust, to explore the various scopes of action non-persecuted people had and the resulting different behaviours, and to understand that the Holocaust was, in fact, not the work of a few thousand fanatics, but a societal process which started a lot earlier than the first deportations. This of course, poses questions to our current modern society as well: What does this mean for us today?

Tereza Vávrová
je ředitelka organizace Antikomplex, která se zabývá dějinami Němců na území České republiky, kritickou reflexí našich společných dějin a vzděláváním o nich v rámci občanského vzdělávání. V současné době mimo jiné spolupracuje s Institutem Terezínské iniciativy na projektu Zapomenutá místa nucené práce v ČR. 
ANOTACE PŘÍSPĚVKU
Jakým veřejně prospěšným aktivitám se Češi věnují ve svém volném čase? Jak se česká společnost angažuje? A jaký prostor má v ČR dostat občanské vzdělávání? Na základě výzkumu občanské angažovanosti Centra občanského vzdělávání si popíšeme českou "mapu angažovanosti“, která ukazuje, jaké skupiny a jak se zapojují do veřejného prostoru, a pokusíme se zamyslet nad tím, jaké vzdělávání potřebujeme.

Michael George
has been teaching history and cultural affairs at the department of English language and literature in the Pedagogical Faculty of Masaryk University for the past 20 years.
ANOTACE PŘÍSPĚVKU
A few years ago I was given the opportunity to open a new option course in the english department of the pedagogical fakulty at Masaryk university. I knew that I wanted it to focus on the issue of tolerance and so entitled the course "Culture, society and tolerance". However, after the first couple semesters I realized that my students were getting all the facts about in/tolerance, but none of the effect. Over the next few years, I tried various approaches to make the matter of in/tolerance something that they could personalize, take out of the classroom into their lives... and into their own classrooms. In the process I completely redesigned the course.

František Kostlán
je publicista, který se mnoho let zabývá situací Romů v České republice a jejich mediálním obrazem, přispívá na server Romea.cz, Deník Referendum a další.
ANOTACE PŘÍSPĚVKU
Je jejich dnešní mediální obraz jiný, než tomu bylo u těchto skupin dříve? Jaký je mechanismus, který vyčleňuje lidi z odlišných skupin ze společnosti? Změnil se oproti minulosti? Je poučení z minulosti platné pro dnešek?

Na úterní program navazuje druhý pořad cyklu Večerní škola Tomana Broda s názvem Čas strasti i naděje, čas činu i odplaty (období Protektorátu Čechy a Morava), který se koná v Jáchymce od 18 hodin. Všechny účastníky na večerní program srdečně zveme!


ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY PROSÍM VYPLŇUJTE do pátku 30. ŘÍJNA 2015.

  


 

Akce se koná za finanční podpory:

 

  

  

15.10.2015