Výchova k respektu a toleranci

Tváří v tvář historii

Moderní vzdělávací kurz pro učitele pražských škol


Vzdělávací metody a strategie Facing History and Ourselves – Tváří v tvář historii, Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking) a kooperativní učení


pruh učitele

Zajímá vás otázka práv jednotlivce, boje s předsudky či moderní dějiny? Nevíte, jak uchopit problematická témata ve výuce? Chcete se seznámit s moderními metodami výuky a přístupu k informacím? Učíte na některé z pražských škol? Pokud ano, pak je tento kurz určen právě Vám.


Projekt Výchova k respektu a toleranci si klade za cíl ukázat pedagogům jednu z cest, jak efektivně přistoupit k výuce moderních dějin, a to příklady, na kterých lze demonstrovat, jak fungovala či nefungovala tolerance a respekt ve vztazích většinové společnosti a jednotlivých národnostních, etnických či náboženských menšin.
Program je vhodný nejen pro pedagogy, kteří učí dějepis a výchovu k občanství, ale pro všechny, kteří chtějí porozumět moderním dějinám, chtějí své žáky vést k toleranci a porozumění a chtějí si vyzkoušet metody kritického myšlení, kooperativního učení, činnostního učení a zážitkové pedagogiky. Důležitým tématem prolínajícím se celým kurzem je vytváření bezpečného prostředí ve třídách a kolektivech.


Součástí programu je i jedinečné setkání s pamětníkem holocaustu nebo jeho potomkem.

 

  • „Je velmi milé mít možnost pohledu na současné dění přes okno historie a „historické střípky“ zvolené pro tento víkend byly zvoleny skvěle. Díky.“


Kurz v hodnotě 11 000 Kč na účastníka je díky spolufinancování z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy poskytován ZDARMA.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT-1319/2017-1-86 a jeho absolventi obdrží osvědčení.

 

 

Přihlášky na semináře vyplňujte prostřednictvím webového formuláře: ZDEKurz je rozdělen do dvou víkendových seminářů, které vedou zkušení lektoři z organizace AISIS a Institutu Terezínské iniciativy. Každý účastník absolvuje celkem 42 hodin.
    

Peter Sokol

Peter Sokol

Roman Anýž

Roman Anýž

Blanka Staňková

Blanka Staňková

Iva Jehličková

Iva Jehličková

  

  • „Lektorské dovednosti byly z mého pohledu na vysoké úrovni. Oceňuji vysokou míru zapojení účastníků, prostor pro naši aktivitu (práce ve dvojici, ve skupinách). Zaujala mne metodická příprava na besedu s pamětníkem.“


Absolventi kurzu mají exkluzivní možnost získat pro svou školu zbrusu novou putovní výstavu o Anně Frankové.

Dva víkendové semináře se konají v příjemném prostředí hotelu Benica v Benešově, kde je pro vás zajištěn veškerý servis (strava, ubytování, školící prostory). Začínáme vždy v pátek odpoledne a končíme v neděli společným obědem.


fotka hotelu Benica

Každý absolvent získá unikátní sadu metodických materiálů, které byly lektory vytvořeny pro přímé využití ve výuce. Lektoři s nimi zároveň dlouhodobě a efektivně pracují ve své vlastní pedagogické praxi.

 

Zkušenosti s metodikami, jak je využili absolventi loňského kurzu Jáchymka - výchova k respektu a toleranci ve vlastní výuce.TERMÍNY

 

První víkend kurzu Druhý víkend kurzu
19. – 21. 1. 2018 23. – 25. 2. 2018
2. – 4. 3. 2018 23. – 25. 3. 2018
6. – 8. 4. 2018 27. – 29. 4. 2018

 

Témata a okruhy prvního víkendu kurzu (Sokol, Anýž)

Metody druhého víkendu kurzu (Jehličková, Staňková)


  • „Přestože jsme neustále něco dělali a moc nespali, necítím únavu, naopak odjíždím "naplněna" a odpočatá. Nemyslím, že by nějaký budoucí seminář mohl tento snadno překonat. Děkuju za něj.“
  • „Moc pěkná, tvůrčí atmosféra, lidé jsou nadšenci do učení - mnoho zajímavého i mimo oficiální program.“
 

Přihlášky na semináře vyplňujte prostřednictvím webového formuláře: ZDE


Sledujte nás i na sociálních stítích: #vychovakrespektu

 

Informace ke stažení (pdf)

 

logo_iti_bez textuaisis


Kontakty:

Stanislava Křížová (AISIS, z. ú.), manažerka projektu
e-mail: stanislava.krizova@aisis.cz,  mobil: 607 621 558
Eliška Waageová (Institut Terezínské iniciativy), koordinátorka
e-mail: eliska.waageova@terezinstudies.cz, mobil: 737 432 233
 

 

 

 

Projekt Výchova k respektu a toleranci je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

 

Logolink OP PPR