Blanka Staňková

 

Po absolvování brněnské pedagogické fakulty působila až do roku 2007 na prvním stupni základní školy. V letech 2007 – 2015 byla odborným asistentem PedF UK na katedře českého jazyka. Ve své lektorské činnosti se věnuje rozvoji čtenářských dovedností a finanční gramotnosti. Můžete jí znát z projektu Rozumíme penězům.