Peter Sokol

 

Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity obor učitelství pro 2. stupeň základních škol, aprobace dějepis – angličtina, pracoval jako metodik a lektor. V Institutu Terezínské iniciativy pracoval na projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století, aktuálně pracuje jako metodik a lektor na projektu Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti a spolupracoval na projektu Jáchymka. Podílel se též na vzdělávacích materiálech k výstavě Ztracená paměť? Místa nasictické nucené práce v České republice.