Semináře jsou určeny pro všechny zájemce, kteří se věnují vzdělávání a výchově a zajímají je nové a netradiční pohledy na moderní dějiny našeho regionu - českých zemí v kontextu střední Evropy.

Protože téma moderních dějin je velice široké, vybíráme příběhy a příkaldy z historie první poloviny 20. století a zajímají nás zejména vztahy a soužití většiny a menšin a z nich plynoucí důsledky v podobě druhé světové války a holocaustu.

Sledujeme také to, jakým způsobem válka i holocaust ovlivnily životy lidí po svém skončení a jak zasahují do naší kulturní historie a kolektivní i rodinné paměti.

 

V současnosti máte možnost přihlásit se do vzdělávacího programu pro učitele Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci. Bližší informace o programu naleznete zde.

 

Důležitým prvkem našich seminářů je vztah historie k současnosti, proto v dějinách hledáme a dokumentujeme takové příklady a příběhy, které nám mohou ukázat podobnosti nebo rozdíly s událostmi, které nás dnes provází ve veřejném i soukromém životě.

 

Semináře mají formu interaktivních dílen. To znamená, že se skládají z jednotlivých bloků, během nichž účastníci sami provádí aktivity a zkouší je tak, aby se s nimi nejen seznámili, ale také sami prožili.

 

Pracujeme se vzdělávací metodologií Facing History and Ourselves - Tváří v tvář historii.

Všechny bloky a aktivity na sebe navazují, provází účastníky od seznámení se, přemýšlení o vlastní identitě přes příběhy lidí, kteří byli aktéry nebo svědky významných historických událostí - těch, které vnímáme jako významné z hlediska současnosti.

Záverečnou částí programu je osobní setkání s pamětníkem - svědkem těchto událostí. Účastníci pak mají jedinečnou příležitost se zeptat na osobní vzpomínky a prožitky člověka, který události tematizované během semináře osobně prožil.

 

Jak probíhaly naše semináře v minulých letech, se můžete podívat na těchto odkazech:

 

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - červenec 2016

 

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - duben 2016

 

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - listopad 2015

 

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - říjen 2015

 

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - září 2015

 

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - srpen 2015

 

Seminář pro učitele - Jáchymka - Výchova k respektu a toleranci - červen 2015