Jáchymka - výchova k respektu a toleranci

Nabídku seminářů pro pedagogy naleznete na stránkách Institutu Terezínské iniciaitivy.

.