Děkujeme všem absolventům seminářů za vyplnění dotazníku týkající se zkušeností s uplatněním metodik ve vlastní výuce.

 

Využité metodiky: Kdo jsem?, Všeobecná deklarace lidských práv, Metodická příprava na besedu s pamětníkem

Lidská práva, použito v 6. třídě v rámci projektu o uprchlících + návaznost na výstavu Lékaři bez hranic, dále pak totéž v 7. ročníku na podobné téma, ale s menší časovou dotací. Pro 6. třídu jsem lidská práva formulovala upraveně, více srozumitelně pro menší žáky, rozdělení do početnějších skupin (cca 6), každá skupina měla ještě papír na poznámky, které je napadnou - šlo o součást projektu Ti druzí. Pro 7. třídu už úprava byla menší, ale zde také i menší ochota diskutovat, na debatu navázal dokumentík Žirafa v nesnázích od JSNS+ dotazník pro migranty, měli i zaznamenat, která práva byla porušena.


Využité metodiky: Kdo jsem?

Upravila jsem metodiku Kdo jsem k tématu židovské otázky jako přípravu na návštěvu Památníku Terezína. Žáci nejprve přemýšleli nad tím, kdo jsou oni, co tvoří jejich identitu, a poté se ve skupině zamýšleli nad identitou židů, co odlišuje žida od nežida, co mají společného. Poté jsme četli úryvek z deníku židovského chlapce a znovu jsme se vraceli ke společným aspektům. Žáky aktivita bavila, byli velmi vstřícní, ale v jedné třídě byli jejich komentáře poznamenány sledováním medií.


Využité metodiky: Příběh jednoho města a jednoho dopisu, Metodická příprava na besedu s pamětníkem

Příprava na besedu s pamětníkem - použita bez úpravy, velmi funkční a důležitá. Příběh jednoho města a jednoho dopisu - obávala jsem se předem, jestli je příběh chytne a obavy byly zbytečné. Perfektně se zapojily. Hodně se jich příběh dotkl.


Využité metodiky: Kdo jsem?, Rozprava nad zákonem „O potulných cikánech“ z roku 1927, Metodická příprava na besedu s pamětníkem

Kdo jsem? - Osvědčila se v 9. roč. Žáci pracovali se zájmem. Metodická příprava na besedu s pamětníkem - zásadně zvýšila aktivitu žáků, žáci pokládali otázky pamětníkovi, získali pohled v souvislostech. Rozprava nad zákonem z r. 1927 jsme využili jako přípravu k návštěvě výstavy Genocida Romů za 2. světové války.


Využité metodiky: Všeobecná deklarace lidských práv, Bílí krkavci

Zkoušela jsem v 6. třídě v hodině o lidských právech. Odezva žáků byla dobrá, děti metodika bavila a překvapivě živě diskutovaly. Bílé krkavce jsem zkoušela v 9. třídě a tady byli žáci skutečně vtaženi do děje, aktivita je zajímala a v konečném hodnocení ji popsali jako hodně působivou a zajímavou.


Využité metodiky: Kdo jsem?, Metodická příprava na besedu s pamětníkem

Kdo jsem - vyzkoušeno při občance. Studenti spolupracovali, celkem je to bavilo. Příprava na besedu s pamětníkem - studenti byli na hosta více natěšení.


Využité metodiky: Definice diskriminace, Všeobecná deklarace lidských práv, Příběh jednoho města a jednoho dopisu, Metodická příprava na besedu s pamětníkem

Danou metodiku jsem neuplatňovala striktně, snažila jsem se je využít v souvislosti s probíranou tématikou (formální a neformální skupiny, hodnocení klienta cestovního ruchu z hlediska země původu apod.).